Konferencja "Wysoko, ale bezpiecznie" organizowana przez CIOP-PIB

Upadek z wysokości jest bardzo częstą przyczyną wypadków, na ogół ciężkich lub śmiertelnych. Co roku, zgodnie z danymi GUS, upadek stanowi przyczynę średnio ¼ wszystkich wypadków przy pracy odnotowanych w Polsce. Choć nie każda praca na wysokości, czyli - zgodnie z definicją - powyżej 1 m jest szczególnie niebezpieczna, podczas różnego rodzaju prac budowlanych, konserwatorskich, montażowych wykonywanych na wysokości (ale też prac domowych wykonywanych na drabinie), muszą być zachowane wyjątkowe środki ostrożności z uwagi na duży stopień zagrożenia zdrowia i życia pracowników.

Dlatego też, w drugim dniu Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2018 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do udziału w konferencji dotyczącej bezpieczeństwa pracy na wysokości. Podczas konferencji te szczególne rodzaje prac zostaną omówione w kontekście prawidłowego stosowania przepisów i zasad dla zapewnienia ochrony pracowników podczas pracy na wysokości.

Konferencja jest bezpłatna na podstawie biletu wstępu na targi SAWO.

Konieczna wcześniejsza rejestracja udziału w konferencji - karta zgłoszenia do pobrania na www.ciop.pl

25 kwietnia, MTP, Poznań
godz.11:00,
Hol Wschodni, Sala Zielona

PROGRAM

10.30  Rejestracja uczestników

11.00  Otwarcie konferencji:

- W. M. Zawieska, Z-ca ds. Techniki i Wdrożeń Dyrektora CIOP-PIB
- Elżbieta Bożejewicz, Prezes ZG OSPS BHP

11.05  Czy się boisz wejść na drzewo? - wskazania medyczne do prac na wysokości

- Arkadiusz Młudzik – Optyka Pikamed

11.25  Historia i rodzaje prac na wysokości

- Janusz Rożnowski, Iturri

11.50  Statystyki wypadków i najczęściej spotykane zagrożenia podczas prac na wysokości

- Artur Kempkiewicz, Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie

12.20  Dobór i ocena stanu technicznego środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości

- Krzysztof Baszczyński, CIOP-PIB

12.45  Przerwa kawowa

13.15  Popularne systemy ochrony przed upadkiem

- Jan Lipiarski – Wertykal

13.40  Świadoma praca na wysokości - jak podnieść jakość szkoleń.

- Damian Nowak, 3M

14.05  7 grzechów głównych przy organizowaniu bezpiecznej pracy na wysokości

- Artur Lipowicz, OSPS BHP Częstochowa

14.30  Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

[ Wstecz ]
Partnerzy Medialni
SAWO 2018