III KONFERENCJA PANELOWA WSOZZ 2013-2020 OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM. PRZETWÓRSTWO OWOCÓW, WARZYW I MIĘSA.

W dniu 24 kwietnia 2018 r. każdy zainteresowany będzie mógł uczestniczyć w niecodziennym wydarzeniu jakim będzie III Konferencja Panelowa Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020. Wielkopolska Strategia Ograniczania Zagrożeń Zawodowych, w skrócie WSOZZ 2013-2020, to inicjatywa organów nadzoru i kontroli, instytucji, partnerów społecznych, których wspólnym celem jest ograniczanie zagrożeń zawodowych oraz promowanie przyjaznych miejsc pracy. W jednym czasie zostanie zaprezentowanych kilkanaście referatów dotyczących zagrożeń zawodowych w przemyśle spożywczym.

Pierwszy panel będzie poświęcony wymaganiom minimalnym i zasadniczym przy użytkowaniu maszyn i urządzeń. Inspektorzy pracy przedstawią dobre praktyki oraz analizę wypadków przy pracy. Uczestnicy drugiego panelu będą mieli okazję wysłuchania prezentacji dotyczących wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach spożywczych oraz zagrożeń czynnikami szkodliwymi. W ostatnim panelu przedstawiciele dozoru technicznego przedstawią wymagania dotyczące stosowanych w branży przetwórstwa spożywczego urządzeń ciśnieniowych i transportowych.

Organizatorzy: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego.

PANEL  1

Bezpieczeństwo pracy przy użytkowaniu maszyn i urządzeń.

PANEL  2

Wymagania higieniczno-sanitarne i czynniki szkodliwe.

PANEL  3

Urządzenia poddozorowe transportowe i ciśnieniowe.

 

Planowany termin: 24 kwietnia 2018 r., godz. 1000 - 1300

Pawilon 14, sale konferencyjne I i II piętro.

 

http://sawo.mtp.pl:84/midcom-serveattachmentguid-1e81bc082b489c41bc011e8b47b976fa3eb3efc3efc/screenshot_2.jpg

[ Wstecz ]
Partnerzy Medialni
SAWO 2018