GRAND PRIX SAWO

Nagroda GRAND PRIX SAWO wybierana jest spośród produktów nagrodzonych Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich w 5 kategoriach.

grand_prix.JPG

 

1. Środki ochrony indywidualnej, zbiorowej - GRAND PRIX SAWO przyznawana przez Głównego Inspektora Praca i Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-PIB

2. Sprzęt ratowniczy i wyposażenie straży pożarnych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe - GRAND PRIX SAWO przyznawana przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

3. Rozwiązania techniczno-organizacyjne z zakresu ergonomii, prewencji wypadkowej i profilaktyki zdrowotnej oraz inne produkty związane z tematyką targów SAWO - GRAND PRIX SAWO przyznawana przez Głównego Inspektora Praca i Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-PIB

4. Działalność edukacyjna, wydawnicza i doradcza w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - GRAND PRIX SAWO przyznawana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

5. Kształtowanie i promocja kultury bezpieczeństwa i higieny pracy - GRAND PRIX SAWO przyznawana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

GRAND PRIX SAWO 2016


w kategorii: Środki ochrony indywidualnej, zbiorowej

za  AWIA Horyzont® System wykrywania kolizji na drodze maszyna - człowiek
wyprodukowany przez ENTE Sp. z o.o., Gliwice


w kategorii: Sprzęt ratowniczy i wyposażenie straży pożarnych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe

za Ubranie ochronne, specjalne 8/P
wyprodukowane przez: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wytwórnia Umundurowania Strażackiego, Brzeziny

przyznane przez Głównego Inspektora Praca i Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-PIB
w kategorii : Rozwiązania techniczno-organizacyjne z zakresu ergonomii, prewencji wypadkowej i profilaktyki zdrowotnej oraz inne produkty związane z tematyką targów SAWO

za Skaner stóp JALAS® FootStop Service (FSS)
wyprodukowany przez : Ejendals AB, Szwecja

przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w kategorii: Działalność edukacyjna, wydawnicza i doradcza w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

za Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach
Opracowane przez: 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w kategorii: Kształtowanie i promocja kultury bezpieczeństwa i higieny pracy

za  Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia Straży Pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania
Opracowane przez: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Józefów

Zgłaszający: Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB), Józefów. Projekt realizuje Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie: CNBOP-PIB, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, MLabs, TELDAT, CMGI

[ Wstecz ]
Partnerzy Medialni
SAWO 2018


Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact