Wyróżniono najlepszych!

Znamy laureatów nagrody o ZŁOTY MEDAL MTP, GRAND PRIX SAWO 2016 oraz produkty wyróżnione MEDALEM PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

.

.

.

 

GRAND PRIX SAWO

grand_prix.JPG

 

Przyznane przez Głównego Inspektora Praca i Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-PIB
w kategorii: Środki ochrony indywidualnej, zbiorowej

za  AWIA Horyzont® System wykrywania kolizji na drodze maszyna - człowiek
wyprodukowany przez ENTE Sp. z o.o., Gliwice


Przyznane przez
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
w kategorii: Sprzęt ratowniczy i wyposażenie straży pożarnych oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe

za Ubranie ochronne, specjalne 8/P
wyprodukowane przez: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wytwórnia Umundurowania Strażackiego, Brzeziny

 

Przyznane przez Głównego Inspektora Praca i Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-PIB
w kategorii : Rozwiązania techniczno-organizacyjne z zakresu ergonomii, prewencji wypadkowej i profilaktyki zdrowotnej oraz inne produkty związane z tematyką targów SAWO

za Skaner stóp JALAS® FootStop Service (FSS)
wyprodukowany przez : Ejendals AB, Szwecja

 

Przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w kategorii: Działalność edukacyjna, wydawnicza i doradcza w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

za Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach
Opracowane przez: 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w kategorii: Kształtowanie i promocja kultury bezpieczeństwa i higieny pracy

za  Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia Straży Pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania
Opracowane przez: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Józefów

Zgłaszający: Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB), Józefów Projekt realizuje Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie: CNBOP-PIB, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, MLabs, TELDAT

 

MEDALE PREZESA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP

Dla: Kompozytowego wkładu o właściwościach sorpcyjnych i biobójczych do szczelnego obuwia ochronnego stosowanego w warunkach ciężkiej pracy
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy , Warszawa

Za: Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia Straży Pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Józef

 

ZŁOTY MEDAL MTP

zm_2016-01.jpg

Ubranie ochronne, specjalne 8/P
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Wytwórnia Umundurowania Strażackiego, Brzeziny

Kolekcja obuwia bezpiecznego damskiego PPO Woman Sporty Line®
PPO Przedsiębiorstwo Państwowe, Strzelce Opolskie

Kompozytowy wkład o właściwościach sorpcyjnych i biobójczych do szczelnego obuwia ochronnego stosowanego w warunkach ciężkiej pracy
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP – PIB), Warszawa

Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP – PIB), Warszawa

Urządzenie samohamowne MSA Latchways Mini PFL
Latchways PLC, Wielka Brytania
Zgłaszający: MSA Polska Sp. z o.o., Warszawa

Obuwie ochronne JALAS® 9548 Exalter Boa
Ejendals AB, Szwecja

Skaner stóp JALAS® FootStop Service (FSS)
Ejendals AB, Szwecja

AWIA Horyzont® System wykrywania kolizji na drodze maszyna - człowiek
ENTE Sp. o.o., Gliwice

Aplikacja skanowania stóp ATLAS® App
Atlas Schuhfabrik GmbH & Co. KG., Niemcy

Obuwie ochronne SL 940 Boa
Atlas Schuhfabrik GmbH & Co. KG., Niemcy
Zgłaszający: Atlas Obuwie Ochronne Sp. z o.o., Wrocław

Szkolenie dla projektantów, instalatorów i konserwatorów dźwiękowych systemów ostrzegawczych
Zgłaszający: Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, Józefów, w ramach Partnerstwa dla Edukacji o bezpieczeństwie we współpracy z firmami Robert Bosch Sp. z o.o. Security Systems i MERAWEX Sp. z o.o.

Opracowanie innowacyjnego systemu stanowisk do badań ochron osobistych
Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB), Józefów Projekt realizuje Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie: Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) - lider, CNBOP-PIB, Politechnika Warszawska, Szkoła Aspirantów PSP, Thermolab

Opracowanie metodologii stałego nadzoru eksploatacji wybranych obszarów wyposażenia Straży Pożarnej w zakresie niezawodności i skuteczności działania
Zgłaszający: Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy (CNBOP-PIB), Józefów |Projekt realizuje Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie: CNBOP-PIB, Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP), MLabs, TELDAT

Buty strażackie BRANDBULL model 006 N
Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu Sp. z o.o., Kalisz

Wstecz

Partnerzy Medialni
SAWO 2018