Patronat Honorowy


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP

3a744b_5141e95b28b347f0b0587812e8bc7a38.

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP utworzone zostało 4 kwietnia 1993 r. i działa nieprzerwanie do chwili obecnej jako dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych, które  samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (ustawa Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. nr 79, poz. 855 z 2001 r., z późn. zm.). Działamy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Siedziba Zarządu Głównego mieści się w Warszawie. Według stanu na dzień 30 września 2016 r. funkcjonuje 37 oddziałów, zrzeszających ponad 2.800 członków. OSPSBHP posiada swój statut, w którym określono misję i cele organizacji. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe przy wykorzystaniu społecznej pracy członków. Nasze główne cele to:

  • tworzenie organizacyjnych, prawnych i funkcjonalnych warunków do integracji pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno-prawnych członków Stowarzyszenia,
  • popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno-organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
  • doskonalenie umiejętności i wiedzy członków.

 

Działania realizowane przez nasze oddziały, to głównie szkolenia doskonalące wiedzę i umiejętności oraz podwyższające kompetencje członków OSPSBHP, warsztaty dla młodych adeptów służby bhp, seminaria, konferencje, pikniki edukacyjne, wyjazdy studyjne, konkursy wiedzy o bhp oraz konkursy plastyczne dla dzieci, młodzieży i osób pracujących. Aktywnie uczestniczymy w realizacji celów kampanii społecznych na rzecz bezpieczeństwa i ochrony pracujących, koordynowanych przez CIOP-PIB oraz PIP a także UDT.

Więcej informacji na temat realizowanych celów statutowych na stronie www.ospsbhp.pl

[ Wstecz ]
Partnerzy Medialni

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact